GRADA conference in Barcelona

Meetup with urban sketchers from all over greater Barcelona. We sketched around my childhood stomping grounds in L’Hospitalet de Llobregat. An emotional encounter for me, felt like being among family. Thank you all! / Trobada amb urban sketchers de tot arreu Barcelona al carrers de la meva infància a L’Hospitalet de Llobregat. Ha estat emocionant, com si em trobés amb familia. Gràcies a tots!